Sikkerhet

SOM ANSVARLIG ARRANGØR for padleaktiviteter under festivalen plikter God Tur Norge AS å informere deg som deltaker om momenter som har betydning for risiko og sikkerhet under arrangementet. Alle deltakere må derfor ha lest og signert denne deltakererklæringen før aktivitetene tar til:

  • God Tur Norge AS har gjennomført risikoanalyse for den aktiviteten du deltar på og har på bakgrunn av dette utarbeidet instrukser og retningslinjer for arrangementet for å minimalisere risikoen til et akseptabelt nivå.
  • Som deltaker på arrangementet aksepterer du at en viss risiko vil allikevel være til stede og at du selv er med på å ta ansvar for egen sikkerhet.
  • Deltakere som opptrer uansvarlig, evt. beruset, og ikke retter seg etter instruktørenes instrukser vil vises bort fra padleaktiviteten.
  • Som deltaker forplikter du deg til å underrette instruktøren dersom du er i tvil om egen helsetilstand kan ha betydning for egen eller de andre deltakernes sikkerhet.

Deltakererklæringen signeres i sekretariatet.

Advertisements